ГЛАВНАЯ
 
 
 
СТАТЬИ
                                                                                                                       Конституційний  Суд України
                                                                                                                         01033, м.Київ, вул.Жилянська, 14

                                          
                                                                                                                     1. Нікопольська громадська організація
                                                                                                                        "Вільне козацтво України"
                                                                                                                         53222, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лапинська, 368,    
                                                                                                                         тел.8(0566)-69-47-14

                                                                                                                     2. Нікопольська об'єднана профспілкова   
                                                                                                                         організація Всеукраїнської Незалежної
                                                                                                                         Профспілки
                                                                                                                         53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка,178, кв.108,  
                                                                                                                         тел. 8(05662)  3-24-69, моб. тел..+380935679246
                                                                             
                                                                                                                                                                    

                                                                                      КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ
                               
Громадяни України: члени Нікопольської громадської організації "Вільне козацтво України",  члени Нікопольської об'єднаної профспілкової організації Всеукраїнської Незалежної Профспілки, використовуючи право, надане статтею 42 Конституції України, з метою здійснення підприємницької діяльності зареєструвалася в органі реєстрації -  виконавчому комітеті Нікопольської міської ради Дніпропетровської області, де отримали Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця. Всі вони, як того вимагає чинне законодавство, стали на облік до податкової інспекції та всіх фондів, а також до Нікопольських міського та районного Управлінь Пенсійного фонду України Дніпропетровської області.
З метою спрощення своїх відносин із державними органами, користуючись своїм правом, приватні підприємці-козаки, члени профспілкової організації, перейшли на спрощену систему оподаткування та є платниками фіксованого податку, єдиного податку про що Державною податковою службою видано Свідоцтво.
Всі вони, як законослухняні громадяни сплачують всі податки, заборгованості не маю.
В липні 2010р. Верховна рада України прийняла Закон України  Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 8 липня 2010 року N 2461-VI.
Цим Законом Підпункт 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" викладено в іншій редакції і тепер:
Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески". Цей Закон набирав чинності з дня опублікування.
Як в кінці 2010 року, так і на початку 2011р., по пошті, із Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області козаки, члени профспілки почали отримувати Повідомлення-розрахунки у якому начальники Нікопольських міського та районного управлінь Пенсійного фонду України Дніпропетровської області повідомили про необхідність сплатити на рахунок Пенсійного фонду України суму страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України,і яка повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу.
Одночасно із зазначеними Повідомленнями-розрахунками в одному поштовому конверті  отримують  Вимогу про сплату боргу, в якій Начальники управлінь Пенсійного фонду України Дніпропетровської області вимагають сплатити недоїмки зі страхових внесків, фінансових санкцій (штрафів) та пені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Вважаю дії депутатів Верховної ради України, начальників Управлінь Пенсійного фонду України в м.Нікополі, Нікопольському районі Дніпропетровської області, щодо вимоги про сплату пенсійних внесків у відповідності до п.8 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до платників фіксованого податку,  єдиного  податку, у відповідності до ст.14 Декрету КМУ  Розділу ІV Про прибутковий податок з громадян незаконними з наступних підстав.
Відповідно до вимог Конституції України, Господарський кодекс України встановлює правові основи господарської діяльності та має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва та його соціальну спрямованість.
Частиною 2 ст. 55 ГК України визначено, що суб'єктами господарювання є громадяни України,… які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Частинами 1 та 4 ст. 142 ГК України встановлено, що доход суб'єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності та держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання напрямів та обсягів використання доходу через нормативи, податки, податкові пільги та господарські санкції відповідно до закону.
Статтею 52 ГК України підприємництво як вид господарської діяльності визначено як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Абзацом 8 ч.1 ст.10 ГК України визначено, що основним напрямком економічної політики, що визначаються державою, є "податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів".
Частиною 1 ст. 17 ГК України механізмом державного регулювання господарської діяльності встановлені податки та визначено, що "Система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законами України. Система оподаткування будується за принципами економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб'єктів господарювання та громадян."
Закон України "Про систему оподаткування" визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників. Статтею 1 цього закону встановлено, що податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті не підлягають. Будь-які податки і збори (обов'язкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. Всі інші закони України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у цьому Законі.
Статтею 4 Закону України "Про систему оподаткування" встановлено, що платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).
Статтею 2 цього ж закону  визначено поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування: "Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.
Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.
Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України.
Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування".
Відповідно до ч.1 та ч.3 ст. 11 Закону України "Про підтримку малого підприємництва" встановлено, що "Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподаткування бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:
- заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), встановлених Законом України "Про систему оподаткування", сплатою  єдиного податку…
Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності може застосовуватися поряд з діючою загальною системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва".
Таким чином, відповідно до законодавства України, встановлено дві системи оподаткування:
Перша, загальна система оподаткування доходу у відповідності до Закону України "Про систему оподаткування", у якій:
- статтями 13 та 14 визначені загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі), до яких належить і збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- статтею 4 визначені платники податків і зборів (обов'язкових платежів) - фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі),
- статтею 6 встановлено, що об'єктом оподаткування для фізичних осіб є дохід.
Друга, спрощена система оподаткування доходу, яка передбачає собою заміну сплати встановлених Законом України "Про систему оподаткування" податків і зборів (обов'язкових платежів) -  сплатою єдиного податку у відповідності до ч.1ст.11 Закону України "Про підтримку малого підприємництва" та п.1 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується до суб'єктів малого підприємництва фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тисяч гривень.
Відповідно до п.2 зазначеного Указу суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи мають право самостійно обрати оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.
Суб'єкт підприємницької   діяльності  -  фізична  особа,  яка сплачує єдиний податок,  звільняється від обов'язку  нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних  з   виплатою   заробітної   плати   працівникам,   які перебувають  з  ним  у трудових відносинах,  включаючи членів його сім'ї.
Суб'єкт підприємницької діяльності -  фізична  особа  сплачує єдиний  податок  щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.
Відділення Державного  казначейства  України  наступного  дня після  надходження  коштів  перераховують  суми  єдиного податку у таких розмірах:
- до місцевого бюджету - 43 відсотки;
- до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;
- на обов'язкове  соціальне  страхування - 15 відсотків (у тому числі до   Державного   фонду   сприяння  зайнятості  населення  - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності,  а також витрат, зумовлених народженням та похованням.
Доходи, отримані  від  здійснення підприємницької діяльності, що обкладається  єдиним  податком,  не  включаються   до   складу сукупного  оподатковуваного  доходу  за  підсумками  звітного року такого  платника  та  осіб,  що  перебувають  з  ним  у   трудових відносинах,  а  сплачена  сума  єдиного  податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань як самого  платника  податку,  так  і  осіб,  які перебувають з ним у трудових відносинах,  включаючи  членів  його  сім'ї,  які  беруть участь у підприємницькій діяльності.
В обох системах оподаткування - і загальній,  і спрощеній, - об'єктом  оподаткування є доходи підприємця, отримані ним від здійснення підприємницької діяльності (ст.6 Закону України "Про систему оподаткування" та  Указу Президента України).
Отже, якщо об'єктом оподаткування є доход, то сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку з доходу, становить систему оподаткування: або загальну - відповідно до ст. 4 Закону України "Про систему оподаткування", або спрощену - у вигляді сплати єдиного податку  відповідно до статті 2 Указу Президента України.
Закон України "Про систему оподаткування" визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників, як зазначено у преамбулі цього закону.
Частиною 10 ст.1 Закону України "Про систему оподаткування" встановлено, що "Всі інші закони України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у цьому Законі", а саме:
1. спрощена система оподаткування, встановлена Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", відповідає принципам, закладеним у ст.10 Закону України "Про систему оподаткування", а саме: Податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті не підлягають. "Будь-які податки і збори (обов'язкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону"  і тому пенсійні внески, щоб вони для підприємців стали обов'язковими відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", необхідно внести до  ст.14 Закону України "Про систему оподаткування".
Визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відповідно до ч.4 ст. 21 "Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі "Основи"), залежно від його виду, встановлюється з кожного виду страхування у відсотках: для фізичних осіб - до сум оподатковуваного доходу (прибутку). Ця норма ще раз незаперечно доказує, що якщо внески платяться від нашого доходу, то вони обов'язково повинні бути включені до системи оподаткування, у даному випадку - до спрощеної,  у вигляді слати єдиного (фіксованого) податку;
2. спрощена система оподаткування відповідає принципам, закладеним у п.2 ст.16 Закону України "Про систему оподаткування", а саме: "Державні та інші цільові фонди (до яких  відноситься і пенсійне страхування), які не передбачені цим Законом , мають своїм джерелом виключно прибуток підприємств, який залишається після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених статтями 14 і 15 цього Закону. Відрахування до цих фондів здійснюються на добровільних засадах."
Стаття 4 "Основ" пенсійне страхування визначене як один із видів загальнообов'язкового державного соціального  страхування, а Пенсійний фонд - у відповідності до ч.5 ст.6 "Основ" та у визначенні ст.16 Закону України "Про систему оподаткування" - як інший цільовий фонд, а не державний.
Тому страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які є цільовими загальнообов'язковими платежами та не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування доходу - СПЛАТІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ у зв'язку з тим, що ці страхові внески:
- відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", не підпадають під податкове законодавство;
- відповідно до  ст. 1 Закону України  "Про систему оподаткування", як податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом та у зв'язку з тим, що будь-які податки і збори (обов'язкові платежі), які запроваджуються законами України, не включені до цього Закону та всі інші закони України про оподаткування і не відповідають принципам, закладеним у цьому Законі;
- відповідно до ст. 16  Закону України "Про систему оподаткування", якою встановлено, що сплати в державні та інші цільові фонди, які не передбачені цим Законом і мають своїм джерелом виключно прибуток підприємств, який залишається після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених статтями 14 і 15 цього Закону, можуть бути здійснені лише на  добровільних засадах
Таким чином, згідно із ст.142 ГК України, держава  впливає на вибір суб'єктами господарювання напрямів та обсягів використання його доходу лише через податки, що означає - виключно через систему оподаткування: загальну або спрощену.
Інші способи, наприклад, через створення некомерційних самоврядних страхових фондів,  (відповідно до ст.14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків, що не включаються до складу податків), та справляння інших обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування і які не входять до системи оподаткування (відповідно до ст.18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), не відповідають нормам ст.142 ГК України і тому є незаконними. 
Тому якщо мною, як суб'єктом господарювання - підприємцем, який самостійно, ініціативно, систематично та на власний ризик здійснює господарську діяльність з метою досягнення економічних і соціальних результатів, одержано прибуток (дохід) у відповідності до ст. 52 та п. 2 статті 55 ГК України, з якого сплачено єдиний податок у відповідності до Указу Президента України, і після оподаткування мого доходу державою залишається майно, отримане мною в результаті моєї підприємницької діяльності, то це майно, у відповідності до ст. 41 Конституції України та ст. 317 ЦК України, є моєю приватною власністю і належить тільки мені.
Частинами 4 та 6 ст. 41 Конституції України встановлено, що "Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом" .
Тому тільки я, як власник, маю право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд: чи вкласти його в підприємницьку діяльність, чи витратити на сім'ю, чи на "добровільних" засадах віддати навіть недержавному Пенсійному фонду ч.1 ст.71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Тим більше, що і ст. 1 та ст. 16 Закону України "Про систему оподаткування" визнається моє право як власника майна саме на добровільних засадах робити відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке не внесено до спрощеної системи оподаткування, на якій я працюю і сплачую податки згідно із Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".
Крім того, страхові внески нараховуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для осіб, зазначених у п. 5 ст. 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (п. 3 ст. 11 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування") - на суми доходу, отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (п. 9 ст. 19 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), а дохід (прибуток), відповідно до пункту 4.3.25 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", одержаний само зайнятою особою від здійснення нею підприємницької, або незалежної професійної діяльності, якщо така особа обрала спеціальну (спрощену) систему оподаткування такого доходу (прибутку), доходи такої особи не включаються до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку і підлягають відображенню в його річній податковій декларації. І таким чином, у платника єдиного  податку немає доходу, що підлягає оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб і тому знову немає об'єкту нараховування страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для осіб, зазначених у п. 5 ст. 14 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Таким чином, Нікопольські міські та районні управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області в особі їх начальників у незаконний спосіб надсилає ВИМОГУ ПРО СПЛАТУ БОРГУ - "обов'язкову до виконання" - про сплату не обов'язкового для приватних підприємців пенсійного внеску, що є порушенням ст. 41 Конституції України, яка є незаконною проти них.
Тим більш, що за протиправні діяння органів державної влади по відношенню до підприємця передбачена відповідальність п. 2 ст. 20 Закону України "Про систему оподаткування", якою  передбачено, що за стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів), які не передбачені цим Законом, посадові особи державних податкових органів та інших державних органів несуть відповідальність згідно з законами України. Крім того, п. 5 ст. 19 ГК України передбачено, що "Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються".
Крім того, відповідно до пп.4 п.8 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" встановлено, що:
"4) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок… на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.
Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе...
При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески".
Отже, вимагати у обов'язковому порядку сплатити страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які є цільовими загальнообов'язковими платежами до цільового страхового фонду та не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування доходу та на які не поширюється податкове законодавство, не тільки ЗАБОРОНЕНО ст.19 ГК України та ст.41 Конституції України, а ще й є злочином, який носить ознаки складу злочину, передбаченого численними статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- ст.364. Зловживання владою або службовим становищем;
- ст.365. Перевищення влади або службових повноважень;
- ст.206. Протидія законній господарській діяльності;
З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 42, 55 Конституції України, ст. ст. 13-15, 38,42,43,45 Закону України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року N 422/96-В

ПРОСИМО дати офіційне тлумачення:

--  НЕОДНОЗНАЧНОГО застосування положень Конституції , Законів України наведених вище та внесеного Законом України від 8 липня 2010 року N 2461-VI доповнення до підпункту 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що призводить до порушення   Конституційних прав і свобод приватних підприємців - козаків "Вільного козацтва України" та членів Нікопольської об'єднаної профспілкової організації ВНП посадовими особами органів державної влади.
-- ЗАКОННОСТІ ДІЙ посадовими особами управлінь Пенсійного фонду України по ВИМАГАННЮ виконання  Підпункту 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" викладеного в новій редакції.
-- ОБОВ'ЯЗКОВОСТІ  виконання приватними підприємцями ВИМОГ(!!!) посадових осіб управлінь Пенсійного фонду України по виконанню  Підпункту 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" викладеного в новій редакції.
-- чи може Верховна рада України приймати Закон, яким вносити зміни, доповнення до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а не до Закону України "Про оподаткування" і при цьому мовчазно спостерігати, як ОРГАНІЗАТОР (депутатами прийнято цей Закон України), ПІДБУРЮВАЧ(Верховна рада України, в особі депутатів, … постійно плаче(!!!), що пенсіонерів дуже багато, платити пенсію нічим при цьому не стабілізує, не розвиває економіку Держави Україна, а гробить, РОЗКРАДАЄ її ) та ПОСІБНИК(підконтрольні правоохоронні органи: Генеральна прокуратура України, МВД … , взагалі їх більше 20, не реагують) на "викручування" рук приватним підприємцям по примушуванню їх "ДОБРОВІЛЬНО" сплачувати страховий внесок до Пенсійного фонду України. Що це за тактика, метод роботи Верховної ради України такий?!
-- чи відповідає викладення в новій редакції : 2. Підпункт 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", внесені Законом України  Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 8 липня 2010 року N 2461-VI, статті 3 Конституції України:
"Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."
--  чи не порушуються депутатами Верховної ради України, прийняттям такого Закону України, ГРУБО, ЗУХВАЛО, РОЗРАХОВАНО, З НАДСМІШКОЮ("попробуй не выполни") Конституційні права громадянина України козака-приватного підприємця, члена профспілки, і у першу чергу ЙОГО ПРАВО ВЛАСНОСТІ?! Як на таке грубе порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка підписана та ратифікована Державою Україна Законом N 475/97-ВР  від 17.07.97 р., може відреагувати Європейський Суд , Світове Товариство …


  Гетьман Нікопольської громадської організації
"Вільне козацтво України"                                                     В.О. Доброхотов

Голова  Нікопольської
об'єднаної профспілкової організації ВНП                               О.Л. Дудар

20.01.2011 р.


....................................................................................................................................


                                                                                                                  Уповноваженому Верховної Ради України  
                                                                                                                   з прав людини Н. Карпачовій
                                                                                                                   01008, м.Київ, вул. Інститутська, 21/8

                                                                                                               1. Нікопольська громадська організація
                                                                                                                  "Вільне козацтво України"
                                                                                                                   53222, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лапинська, 368,    
                                                                                                                   тел.8(0566)-69-47-14

                                                                                                                2. Нікопольська об'єднана профспілкова   
                                                                                                                    організація Всеукраїнської Незалежної
                                                                                                                    Профспілки
                                                                                                                    53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка,178, кв.108,  
                                                                                                                    тел. 8(05662)  3-24-69, моб. тел..+380935679246
                                                                             
                                                                             
В липні 2010р. Верховна рада України прийняла Закон України  Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 8 липня 2010 року N 2461-VI.
Цим Законом Підпункт 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" викладено в іншій редакції і тепер:
Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, … оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески". Цей Закон набирав чинності з дня опублікування.
Як в кінці 2010 року, так і на початку 2011р., по пошті, із Управлінь Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області козаки громадської організації "Вільного козацтва України", члени профспілки почали отримувати Повідомлення-розрахунки у якому начальники Нікопольських міського та районного управлінь Пенсійного фонду України повідомляли про необхідність сплатити на рахунок Пенсійного фонду України суму страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України,і яка повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу.
Одночасно із зазначеними Повідомленнями-розрахунками в одному поштовому конверті  отримують  Вимогу про сплату боргу, в якій Начальники управлінь Пенсійного фонду України Дніпропетровської області вимагають сплатити недоїмки зі страхових внесків, фінансових санкцій (штрафів) та пені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Ми вимушені були звернулась до Конституційного Суду України з Конституційним зверненням, копію якого надсилаємо Вам.
Допоможіть приватним підприємцям Держави України вижити в цей скрутний для них час! Будь ласка! Направте до Конституційного Суду України, у відповідності до ст.ст.13,15,38-41 Закону України " Про Конституційний Суд України", Конституційне подання з проханням прийняти рішення, дати висновки по питанню  ПРИМУСУ приватних підприємців посадовими особами управлінь Пенсійного фонду України "ДОБРОВІЛЬНО" перераховувати до Пенсійного фонду України страховий внесок на підставі вищевказаного Закону України за рахунок отриманого доходу, який є власністю самого приватного підприємця.
Будь ласка! Не відмовте! Допоможіть! НЕ ДОПУСТІТЬ БЕЗЗАКОННЯ З БОКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ!

Додаток:
копія Конституційного звернення.

З повагою
Гетьман Нікопольської громадської організації
"Вільне козацтво України"                                                                                          В.О. Доброхотов

Голова  Нікопольської
об'єднаної профспілкової організації ВНП                                                                    О.Л. Дудар

20.01.2011р.

Лист Уповноваженому Верховної  Ради України  з прав людини Н. Карпачовій
Квитанція відправки листів
Остання сторінка Звернення до Конституційного Суду України з печатками та підписами.
Обращение "Вольного казачества Украины", Никопольской объединенной профсоюзной организации в  Конституционный Суд Украины и письмо Уполномоченному  Верховной Рады Украины по правам человека.
Hosted by uCoz